எல்.என்.ஜி திரவ ஆலை

  • Mini LNG

    மினி எல்.என்.ஜி.

    சிறிய எரிவாயு படுக்கைகள், ஷேல் வாயு, விரிவடைய வாயு, மீத்தேன், உயிர்வாயு, மற்றும் பரந்த தொலைதூர இயற்கை எரிவாயு கிணறுகள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்த இது ஏற்றது. இவற்றுக்கு அதிக சறுக்கல் பொருத்தப்பட்ட வகை இயற்கை எரிவாயு திரவ சாதனம் தேவை. இது சிறிய முதலீடு, குறைந்த செலவு, எளிதாக நிறுவுதல், எளிதான பரிமாற்றம், சிறிய நில ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் விரைவான செலவு மீட்பு ஆகியவற்றின் நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது.
  • Natural gas Liquefaction skid

    இயற்கை எரிவாயு திரவ சறுக்கல்

    திரவ இயற்கையான வாயு, விரைவில் எல்.என்.ஜி என அழைக்கப்படுகிறது, இது இயற்கை அழுத்தத்தை வாயுவை திரவமாக்குகிறது. இயற்கை எரிவாயு திரவமாக்கல் சேமிப்பு மற்றும் போக்குவரத்து இடத்தை பெரிதும் மிச்சப்படுத்தும், மேலும் பெரிய கலோரி மதிப்பு, அதிக செயல்திறன், நகர்ப்புற சுமை ஒழுங்குமுறையின் சமநிலைக்கு உகந்தது, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு உகந்தது, நகர்ப்புற மாசுபாட்டைக் குறைத்தல் மற்றும் பலவற்றின் நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது .。